Diseminare și valorizare

Link: https://fb.watch/gFd1DrzpST/  🌼 📚
🌼

🌼
 PLAN DE DISEMINARE PROIECT ERASMUS+

Septembrie 2019 - mai 2022

Prezentări în Consiliul Profesoral al Şcolii și în CA - septembrie - octombrie 2019

Elaborare planului pentru diseminare proiect Erasmus+ - noiembrie 2019

Crearea unui blog al proiectului cu articole in limba romana si limba engleza, actualizat periodic - octombrie 2019

Diseminarea proiectului în mass media - septembrie 2019- mai 2022

Diseminare la nivelul Cercurilor Pedagogice - decembrie 2019, februarie 2021

Informări despre derularea proiectului pe grupul Yahoo al responsabililor cu proiecte si programe europene din județ - februarie, aprilie

Realizarea unui banner de prezentare a proiectului - aprilie 2021

Realizarea a 100 pliante de prezentare a proiectului - aprilie 2021

Realizarea de către fiecare participant a unui Plan individual de diseminare și valorificare a mobilității - Conform contract, la întoarcerea din mobilitate

Prezentare informală în cadrul Consiliului Profesoral participanți mobilități - aprilie 2021, noiembrie 2021

Amenajare/ actualizarea unui panou/stand Erasmus+ din școala cu aspecte relevante din proiect - octombrie - decembrie 2019

Publicarea, individual, pe blog-ul proiectului școlii a min. 1 articol despre fiecare mobilitate  

Publicarea unui articol în presa scrisă sau on-line de către fiecare participant la mobilitate  

Postarea de fotografii/rezumate/prezentări pe mijloacele media on-line de către fiecare participant  

Organizarea a 2 ateliere de lucru privind strategii didactice utilizate cu elevi in risc educațional identificate in proiect 

Organizarea a 2 workshop-uri, individual sau cu colegii de mobilitate, in vederea implementării unor activitati educaționale despre motivarea în învățare

Prezentare proiect Erasmus+/ curs în cadrul cercurilor pedagogice de specialitate - Septembrie 2019- mai 2021

Realizarea la nivelul școlii a 3 microproiecte adresate problematicilor specifice elevilor aflați in risc educațional, integrarea noilor metode prezentate în ateliere de lucru. - aprilie - mai 2019

Promovarea și derularea simpozionului cu tema eTwinning - creativity and innovation - mai 2021, mai 2022

Lansarea și publicarea apelurilor pentru selecția participanților la mobilități - înaintea fiecărei mobilități planificate

Diseminare proiect în cadrul sedințelor cu părinții - septembrie - octombrie 2019

Derularea alături de partenerii de proiect, a cel puțin 1 proiect și a cel puțin 10 activități eTwinning - decembrie 2019 - iunie 2021

Derularea a 10 activitati demonstrative în cadrul disciplinelor conexe (decembrie 2019-iunie 2021)

Derularea a 10 microproiecte in cadrul clubului Eco - decembrie 2019 - mai 2021

Derularea a 1 discipline opționale de către cadrele didactice implicate în proiect (2021-2023) 

Tipărirea și distribuirea unui ghid de bune practici identificate prin proiect (100 exemplare) - Iunie 2021

Organizarea săptămânii europene la nivelul școlii - mai 2021
Consiliu Consultativ - Proiecte Europene (ISJ - BN), 18 februarie 2021:

 


Profesori de la CN Petru Rareş Beclean, în Portugalia. Proiectele Erasmus+, ferestre deschise spre lume

 Începând cu septembrie 2019, Colegiul Național Petru Rareș Beclean este  partener european în cadrul proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar, finanațat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene și intitulat Eco-Herit@ge Matters!” (număr de referință proiect: 2019-1-PT01-KA229-060791_6). Proiectul se adresează elevilor cu vârstă cuprinsă între 12-15 ani și va fi derulat pe o perioadă de 24 de luni, școlile partenere fiind din Portugalia, Italia, Grecia, Croația și România. Astfel, școala coordonatoare este Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida (Portugalia), iar școlile partenere sunt Agrupamento de Escolas de Ovar Sul (Portugalia), I.C. "F. P. Polizzano" Gangi (Italia), 4o Gymnasio Prevezas (Grecia), Osnovna škola "Retfala" (Croația), Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean.
     Punctul de referință pentru activitățile proiectului îl constituie cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), asumate prin Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, reunite informal și sub denumirea de Obiective Globale. Acestea promovează echilibrul între cele trei dimensiuni: economic, social și de mediu, acțiunile vizând în egală măsură statele dezvoltate și cele aflate în curs de dezvoltare.
            Proiectul își propune să sensibilizeze elevii, cadrele didactice și comunitatea asupra importanței patrimoniului ecologic și cultural, asupra valorii pe care o are natura în viața omului, realizând nevoia de a o proteja și respecta. Participanții vor înțelege nevoia de forme durabile de turism, se vor implica în acțiuni ecologice și sporturi ,,curate”, vor contribui la îmbunătățirea școlilor în care învață, în ceea ce privește responsabilitatea față de mediu. Pe lângă aceste obiective, elevii își vor îmbunătăți abilitățile de rezolvare a problemelor ca parte a competenței antreprenoriale, vor ameliora lucrul în echipă și abilitățile TIC, își vor perfecționa competența de comunicare în limba engleză, vor învăța să aprecieze cultura și obiceiurile altor popoare.
            În ceea ce privește procedura de lucru, după derularea etapelor de selecție ale profesorilor și elevilor care  fac parte din echipa de proiect, au avut loc multe activități online colaborative, votarea unui logo, prezentarea fiecărei școli și a fiecărui oraș, precum și înființarea în  fiecare școală  a unui Club-Eco. Toate acestea sunt înregistrate pe platforma eTwinning (https://twinspace.etwinning.net/86914/home), având totodată și un site (https://ecoheritagematters.blogspot.com/). Cea mai mare parte a activităților se vor desfășura extrașcolar, dar se dorește și integrarea rezultatelor proiectului în curriculum.
       Prima întâlnire a partenerilor de proiect (întâlnirea de lucru a coordonatorilor) a avut loc în perioada 6-10 noiembrie 2019, în Portugalia. Din partea echipei românești au participat doamnele profesoare Emeșe Cîmpean (coordonator) și Liana Pașca, care au avut plăcerea deosebită de a-și cunoaște partenerii europeni: Marisa Rocha și Bruno Marques da Silva, gazdele portugheze, Barbara Zadraveli și Christina Kakosimou, din echipa Greciei, Nicoletta Forestiere și Pierina Pirrone, din Italia, iar din partea Croației, Maja Holoker și Ljiljana Leko Manduric. O primă vizită a avut loc la școala coordonatoare Dr. Manuel Gomes de Almeida School Cluster din Espinho, unde directorul instituției, Jose Ilidio Alves de Sa ne-a prezentat școala, iar elevii au interpretat  un foarte sugestiv cântec, devenit imnul proiectului. A urmat vizita la școala Domingos Capela Middle School, unde a avut loc o consistentă și interesantă întâlnire de lucru, în care profesorul Andre Azevedo, i-a învățat pe participanți cum să pregătească activitățile de orientare, având în vedere că toate mobilitățile vor implica astfel de trasee de orientare. După familiarizarea teoretică și practică a participanților cu hărțile, busola, capsatorul pentru semne, cardul de control, azimuthul, elevii au fost cei care și-au prezentat  școala și clubul-eco din cadrul acesteia. După-amiaza aceleiași zile a fost dedicată cunoașterii interculturale, în cadrul unei ore de engleză, elevii portughezi adresând întrebări oaspeților din cele patru țări (Grecia, Croația, Italia, România), despre cultura, limba, tradițiile, societatea, din care aceștia proveneau. Seara s-a încheiat cu un scurt tur al orașului Espinho, al cărui farmec este sporit și de apropierea de Oceanul Atlantic. Escola Monsenhor Miguel de Oliveira din Ovar a fost gazda noastră primitoare pe tot parcursul zilei de vineri. O adevărată Eco-școală, plină de verdeață și de oameni minunați, cu elevi comunicativi și spații luminoase. Aici s-a desfășurat o sesiune de pregătire, susținută de profesorul de TIC, Diogo Alves, care i-a învățat pe participanți cum să folosească codurile QR în planificarea activităților viitoare. Ziua a continuat cu o ședință de lucru în care s-au discutat foarte multe aspecte  utile în buna desfășurare a proiectului. Au fost abordate probleme de management, de organizare a activităților pentru fiecare lună, au fost atribuite rolurile fiecărui membru al echipei, au fost stabilite datele următoarelor patru mobilități și bineînțeles că s-a discutat despre pregătirea primei mobilități cu elevii, care va avea loc în Italia, în martie 2020. Ziua de sâmbătă a fost dedicată vizitelor pe teme ecologice în cele două localități, Espinho și Ovar, dar și vizitării fascinantului oraș Porto.
Întâlnirea de lucru de la începutul lunii noiembrie s-a dovedit a fi foarte rodnică și folositoare, nu doar pentru cunoașterea partenerilor, ci și pentru organizarea cât mai eficientă a activităților proiectului. Echipă, dezvoltare durabilă, patrimoniu, interculturalitate, ecologie sunt doar câteva concepte-cheie ale acestui proiect Erasmus+, văzut ca o nouă fereastră deschisă spre lume.
Prof. Liana Pașca
Colegiul Național Petru Rareș Beclean

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Produs final colaborativ: Ghidul-ECO