joi, 23 ianuarie 2020

Rezultate selecție - mobilitatea 1 (Italia): 21-28 martie 2020

Listă admiși:
Căienar Nuria
Săplăcan Ioana
Săsărman Gabriela
Taloș Raul

Felicitări!

Numele și prenumele elevului
Punctaj activitate desfășurată în cadrul proiectului
Punctaj scrisoare de intenție
Punctaj test
Punctaj interviu
Total punctaj
(din 50 p.)
Rezultatul selecției
CĂIENAR NURIA
45 p.
44 p.
33 p.
45 p.
41,75
ADMIS

SĂPLĂCAN IOANA
44 p.
45 p.
43 p.
47 p.
44,75
ADMIS

SĂSĂRMAN GABRIELA
44 p.
45 p.
36 p.
46 p.
42,75
ADMIS

TALOȘ         RAUL
38 p.
40 p.
41 p.
45 p.
41
ADMIS

marți, 21 ianuarie 2020

Programare test + interviu (elevi aplicanți pentru mobilitatea din Italia)

Ora începerii testului: 12.00 (22 ianuarie 2020)
Locația: Cabinetul de română (clădirea A, P)

Interviul va avea loc de la ora 13.00

Programare interviu:

ora. 13.00: Căienar Nuria
ora 13.15: Săsărman Gabriela
ora. 13.30: Săplăcan Ioana
ora. 13.45: Taloș Raul


Vă așteptăm cu drag și vă dorim mult succes!


COORDONATOR PROIECT,
PROF. EMESE CÎMPEAN

Prelungire termen depunere dosare pentru mobilitatea din Italia - profesori

Având în vedere că a fost depus un singur dosar pentru mobilitatea din Italia, comisia de selecție a decis prelungirea calendarului de depunere a acestora, până în data de 23 ianuarie 2020 (ora 12.00). 
Menționăm că va fi subvenționată participarea a doi profesori  la această mobilitate. 

Afișat azi, 21 ianuarie 2020, la ora 15.00

COORDONATOR, PROIECT,
CÎMPEAN MARIKA EMESE

miercuri, 15 ianuarie 2020

Conținutul dosarului de candidatură (Italia, 21-27 martie 2020) - formulare pentru profesori

 1. Cerere de înscriere (Anexa 1)
 2. Copie (lizibilă) după CI/pașaport candidat (valabil încă 6 luni de la întoarcerea din mobilitate)
 3. CV Europass (completat în limba română): (Anexa 2 - format Word sau editabil pe site-ul Europass) + dovezi diverse (copii xerox după certificate/diplome, print-screen-uri sau link-uri, alte documente ce dovedesc informațiile din CV)
 4. Pașaport lingvistic Europass, conținând autoevaluarea inițială a competențelor de comunicare în limbi străine (Anexa 3 - format Word sau editabil pe site-ul Europass)
 5. Scrisoare de intenție din care să reiasă modul în care participarea la această mobilitate răspunde nevoii de dezvoltare personală și profesională a candidatului, modalitatea prin care își propune să utilizeze în instituție competențele dobândite în urma participării la această activitate.  Pentru redactarea scrisorii de intenție, vă rugăm să folosiți templata cu datele proiectului (o puteți descărca de aici: Scrisoare de intenție)
 6. Plan de diseminare (vă rugăm să folosiți templata cu antetul proiectului, pe care o puteți descărca de aici)
 7. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 4)
 8. Acord utilizare fotografii (Anexa 5)
 9. Declarație de conformitate (Anexa 6)
 10. Declarație privind excluderea finanțării multiple (Anexa 7)

           Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și vor fi introduse, în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar de plastic cu șină.  
           Orice informație eronată, depășirea termenului de înscriere precizat în calendar sau predarea unui dosar incomplet vor duce la eliminarea candidatului.

           luni, 13 ianuarie 2020

           Conținutul dosarului de candidatură - Formulare pentru elevi (mobilitatea 1, Italia)


           1.     Cerere-tip de înscriere (Anexa 1);
           2.     Copie xerox (lizibilă) după CI/PAȘAPORT candidat (valabil min. 6 luni de la data plecării în mobilitate).
           3.     CV Europass, completat în limba română:  Anexa 2 (Word)  sau Anexa2 (editabil pe site-ul Europass) + Dovezi diverse (copii xerox după certificate, diplome, print screen-uri sau link-uri, alte documente ca dovedesc informațiile din CV).
           4.     Pașaport lingvistic Europass, conținând autoevaluarea inițială a competențelor de comunicare în limbi străine: Anexa 3 (Word) sau Anexa3 (editabil pe site-ul Europass) 
           5.     Scrisoare de intenție în care să justificați dorința de a participa la această mobilitate, să vorbiți despre activitatea desfășurată până în acest moment în cadrul proiectului, să explicați ce veți face în timpul și după finalizarea mobilității, cum veți contribui la succesul proiectului Eco-Herit@ge Matters. (vă rugăm să anexați și dovezi ale muncii depuse – ex. imagini cu materiale realizate în cadrul proiectului). Pentru redactarea scrisorii de intenție, vă rugăm să folosiți templata cu datele proiectului, o puteți descărca de aici: Scrisoare de intenție
           6.     Acord scris al părinților cu privire la participarea la mobilitate (Anexa 4);
           7.  Acord scris al părinților cu privire la utilizarea imaginilor/fotografiilor/înregistrărilor (Anexa5);
           8.     Fișă de recomandare completată de profesorul diriginte (Anexa 6);
           Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și vor fi introduse, în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar de plastic cu șinăOrice informație eronată, depășirea termenului de înscriere precizat în calendar sau predarea unui dosar incomplet vor duce la eliminarea candidatului.


           Calendar selecție mobilitatea C1 - I.C. „F.P. Polizzano” Gangi, Italia           CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE PENTRU
           MOBILITATEA CE SE VA DESFĂȘURA LA
           I.C. "F. P. Polizzano" Gangi – ITALIA (21 – 28 martie 2020)
           ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ ECO-HERIT@GE MATTERS,
           număr de referință: 2019-1-PT01-KA229-060791_6

           Etapa
           Termen
           Diseminarea informațiilor referitoare la procesul de selecție
           13 – 17 ianuarie 2020
           Dispoziție internă: comisia de evaluare și selecție
           17 ianuarie 2020
           Depunerea dosarelor de către candidați
           20 – 21 ianuarie 2020
           Test de 30 de minute – întrebări legate de tematica proiectului Eco-Herit@ge Matters;  Obiectivele de Dezvoltare Durabilă; patrimoniul cultural al țărilor implicate în proiect  (în limba engleză)
           22 ianuarie 2020 (ora 12.00)
           Interviul (în limba engleză)
           22 ianuarie 2020 (ora 13.00)
           Evaluarea dosarelor candidaților (scrisoarea de intenție, planul de diseminare + activitatea desfășurată în proiect/pe platforma eTwinning, materiale realizate/prezentări etc.)
           23 ianuarie 2020
           Publicarea rezultatelor inițiale (cu admis/respins)
           23 ianuarie 2020
           Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora
           23 ianuarie 2020
           Publicarea rezultatelor finale
           27 ianuarie 2020
           Decizie internă de numire a participanților la mobilitate
           28 ianuarie 2020


           COORDONATOR PROIECT,
           PROF. CÎMPEAN MARIKA EMESE           Produs final colaborativ: Ghidul-ECO