miercuri, 18 septembrie 2019

Criterii de selecție pentru echipa de proiect „Eco-Herit@ge Matters”


În selectarea membrilor echipei de proiect se vor lua în considerare următoarele criterii:
·         profesor titular, încadrat cu norma de bază la Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean;
·         motivația de a participa la toate activitățile de implementare a proiectului;
·         expertiză în managementul proiectelor europene în cadrul Programului Erasmus +/ experiență în derularea proiectelor eTwinning / experiență în derularea proiectelor educative școlare și extrașcolare;
·         implicarea activă în viața școlii în ultimii doi ani și disponibilitatea de a lucra peste program în scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului (diseminare, evaluare, activități cu elevii, elaborare planuri de lecție integrate - bazate pe tematica proiectului, implicarea în activitățile Eco-Clubului, realizare produse finale etc.);
·         abilități de time management (respectarea termenelor de realizare și predare a unor materiale);
·         competențe în tematica proiectului;
·         competențe privind elaborarea și aplicarea de ateliere de lucru/cursuri;
·         competenţe lingvistice (competenţe de comunicare în limba engleză cel puţin de nivel mediu);
·         competenţe în comunicare, gestionarea situaţiilor conflictuale, negociere, munca în echipă;
·         competențe organizatorice și manageriale;
·         competenţe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT, realizare site-uri etc.);
·         cont activ pe platforma eTwinning (la momentul depunerii dosarului de selecție).

Notă: În condițiile în care numărul locurilor alocate nu poate fi ocupat cu cadre didactice titular, pot fi selectate și cadre didactice calificate cu statut de suplinitor.

Calendar de selecție pentru echipa de proiect Erasmus+KA229 „Eco-Herit@ge Matters”


Calendarul procesului de selecție pentru
Echipa de proiect Eco-Herit@ge Matters – Erasmus + KA229


Etapa
Termen


Diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la procesul de selecție
9 septembrie - 20 septembrie 2019


Depunerea dosarelor de către candidați
20-24 septembrie 2019


Evaluarea dosarelor candidaților
25 septembrie 2019


Anunțarea rezultatelor procesului de selecție
27 septembrie 2019
Vă așteptăm cu drag!luni, 16 septembrie 2019

Lansarea proiectuluiLansarea proiectului Erasmus+ Eco-Herit@ge Matters!


     Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean, în calitate de partener european, anunță lansarea proiectului Erasmus+ KA229 (Proiecte de parteneriat strategic în domeniul educație școlară – proiecte de schimb interșcolar KA229) intitulat „Eco-Herit@ge Matters!”, începând cu data de 16.09.2019 (număr de referință proiect: 2019-1-PT01-KA229-060791_6).
Proiectul, finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene se va derula pe o perioadă de 24 de luni, școala noastră având la dispoziție un buget de 25416 EUR pentru implementare. De-a lungul acestei perioade se vor desfășura 4 schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi însoțiți de cadre didactice, în Italia, Grecia, Croația și Portugalia. De asemenea, școala noastră va găzdui un schimb pe termen scurt al grupurilor de elevi, în luna martie, 2021. Proiectul se adresează elevilor cu vârsta cuprinsă între 12 – 15 ani.
Coordonatorul proiectului este  Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida (Portugalia), iar partenerii sunt: Agrupamento de Escolas de Ovar Sul (Portugalia), I.C. "F. P. Polizzano" Gangi (Italia), Osnovna škola "Retfala" (Croația), 4o Gymnasio Prevezas (Grecia) și Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean (România).Acest proiect este continuarea proiectului eTwinning „Herit@ge matters”, proiect care a obținut Premiul Special Yunus Emre, pentru umanism și înțelegere interculturală.
Prima întâlnire a partenerilor de proiect (întâlnirea de lucru a coordonatorilor) va avea loc  în Espinho, Portugalia, în perioada 6 – 10 noiembrie 2019.
Proiectul și-a propus implicarea și motivarea elevilor, dar și a comunității, spre formarea și implementarea de obiceiuri durabile (nu întâmplător, punctul de referință pentru activitățile proiectului îl constituie cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, asumate prin Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă).
În cadrul proiectului, se va înființa un Club-Eco, în cadrul căruia elevii vor lucra extrașcolar, dar, ne dorim integrarea activităților proiectului în curriculum.  Proiectul este înregistrat și pe platforma eTwinning, iar perioada derulării acestuia este: 16 septembrie 2019 – 15 septembrie 2021).

Coordonator,
Prof. Cîmpean Marika Emese


Produs final colaborativ: Ghidul-ECO